Referencie

Od roku 2008 sme zrealizovali viac ako 400 stavieb. Prezrite si niektoré z našich prác:

Foto Názov stavby Obec Lokalita Obdobie výstavby
Nadstavba a modernizácia materskej školy Kysucká Senec Kysucká 2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 2020
Cyklochodník a chodník ul. Saleziánska Trnava Saleziánska 2020
Občianska vybavenosť, OC SOFI Trnava Trnava 2018
Detské ihrisko na ul. Gejzu Dusíka Trnava G. Dusíka 2018
Obnova NKP – cestný most na Trulaskach Leopoldov Leopoldov 2016
Vybudovanie parkoviska pre pacientov Trnava Fakultná nemocnica 06/2016 - 09/2016
ZŚ a MŠ Spartakovská, optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie telocvične Trnava ZŚ a MŠ Spartakovská 03/2016 - 07/2016
Úprava priestoru pred pamätníkom A. Bernoláka Trnava Bernolákov sad 05/2016 - 06/2016
Rekonštrukcia nemocničných budov a vybudovanie výťahov pre 2 budovy Trnava Fakultná nemocnica 2016
Rekonštrukcia Športovej ulice v obci Zavar Zavar Športová ulica 2014 - 2015
Rekonštrukcia Trhovej ulice pred Mestským úradom Trnava Trhová ulica 2014
Parkovisko pred ZŠ NSUT, Trnava Trnava Špačinská ulica 2014
Humanizácia OS Trnava Trnava Linčianska 2014
Zberný dvor Zeleneč Zeleneč Zeleneč 2014
Výstavba a prestavba výrobno-skladovacích priestorov, Hala Metal Design Trnava Trnava 08/2014-12/2014
Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave – Pešia zóna Trnava Hlavná ulica - Pešia zóna 04/2013 - 05/2014
Parkovisko pre MŠ Hodžova, Trnava Trnava MŠ Hodžova ulica 2013
Prestavba nákladovej rampy Trnava - Modranka Modranka 10/2012 - 01/2013
Oceľová hala – sklad ll Trnava Modranská cesta 10/2012 - 01/2013
Zhotovenie spevnenej plochy, Trnava Trnava Oázis Záhradnícke centrum 2012
Rekonštrukcia parku Zavar Mlynska ulica 05/2012-09/2012
REVITALIZÁCIA OBCE – CENTRÁLNA ZÓNA “A” – Voderady Voderady Centrum obce 12/2011 - 05/2012
Úprava križovatky v obci Doľany Doľany Doľany 2011
žiadne Oprava rigolov a odvodnenie MK a oprava krytu miestnych komunikácií v obci Majcichov Majcichov Majcichov 07/2011 - 11/2011
žiadne Humanizácia OS Linčianska – Detské ihrisko MŠ Limbova, Trnava Trnava Linčianska ulica 08/2011 - 09/2011
žiadne REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE CÍFER Cífer Centrum obce 07/2011 - 11/2011
žiadne Priestorové a funkčné usporiadanie južnej strany Námestia sv. Ignáca Leopoldov Námestie sv. Ignáca 05/2011 - 08/2011
Oprava multifunkčného ihriska v obci Doľany Doľany Doľany 2011
Rekonštrukcia chodníkov v obci Bučany Bučany Hlavná ulica - južná časť obce 04/2011 - 07/2011
Revitalizácia parku pri kultúrnom dome v obci Bučany Bučany Bučany 06/2011 - 07/2011
žiadne Kompletná rekonštrukcia cesty s obrubníkmi a odvodnením, Banka Banka Karpatská ulica 11/2010 - 04/2011
HOLIDAY INN Trnava – spevnené plochy a parkoviská Trnava Dolnopotočná ulica 07/2010 – 09/2010
žiadne Rekonštrukcia časti komunikácií, chodníky a sp. plochy vetva B Krakovany Veterná ulica 08/2010 - 12/2010
žiadne Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany Doľany Doľany 08/2010 - 12/2010
Rekonštrukcia cesty pri PD Zvončín Zvončín 2010
Centrum excelentnosti – CAMPUS Trnava, Rozšírenie existujúcej komunikácie Trnava MTF Bottova ulica 8/2010 – 11/2010
OCEĽOVÁ HALA – SKLAD Trnava Modranská cesta 8/2010 – 10/2010
IBV Pekné Pole – III. etapa, Trnava Kopánka – Infraštruktúra Trnava Pekné Pole 05/2009 - 05/2010
žiadne Logisticko dodávateľské centrum Trnava Trnava Trnava 08/2008 - 11/2009
Areál voľného času – II. etapa v obci Nová Dedinka Nová Dedinka Areál voľného času 04/2009 - 08/2009
Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli firmy Vlčkovce Vlčkovce 2008
IBV Suchovský mlyn Suchá nad Parnou Na mlyne 06/2008 - 08/2008
žiadne IBV Trnavská ulica Špačince Trnavská ulica 08/2008 - 11/2008
Parkovisko ZSPŠ, ul. Komenského, Trnava Trnava Ulica Komenského 2008
Parkovisko MTF STU Bottova ulica, Trnava Trnava Bottova ulica 07/2008 - 12/2008
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top