Certifikát OHSAS 18001:2007

Systém managementu pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť

 


Certifikát ISO 14001:2015

Systém enviromentálneho managementu pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť

 

Certifikát ISO 9001:2015

Systém manažérstva pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť
Certifikát ISO 45001:2018

Systém manažérstva pre oblasti:

 • Realizácia výstavby
 • Rekonštrukcie a údržby dopravných, inžinierských a pozemných stavieb
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť
 • Výroba a predaj betónových a asfaltových zmesí.
Certifikát ISO 10006:2017

Systém manažérstva pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť
Súhlas podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – BAGELA BA 700/F

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top