Certifikát ISO 14001:2015


Certifikát ISO 9001:2015


Certifikát ISO 45001:2018


Certifikát ISO 10006:2017
Miešačka betónových zmesí – typ MOBY MIX
Obaľovacia súprava asfaltových zmesí – typ BE TOWER 1500
Osvedčenie EMAS


Súhlas podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – BAGELA BA 700/F

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top