Certifikát OHSAS 18001:2008

Systém managementu pre oblasti:

 • Realizácia výstavby
 • Rekonštrukcie a údržby dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť

 


certifikat-18001-2008-sk


certifikat-18001-2008-en
certifikat-18001-2008

Certifikát OHSAS 18001:2007

Systém managementu pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť

 


certifikat-18001-sk


certifikat-18001-eng

Certifikát ISO 14001:2004

Systém enviromentálneho managementu pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť

 


certifikat-14001-sk


certifikat-14001-engcertifikat-14001-eng


certifikat-14001

Certifikát ISO 9001:2008

Systém kvality pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť


certifikat-9001-sk


certifikat-9001-engcertifikat-9001-eng


certifikat-9001

Osvedčenie o zhode podľa STN ISO 10006: 2004

Osvedčenie o zhode pre oblasti:

 • Stavebná činnosť
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Geodetická činnosť
 • Mechanizačná činnosť

 


certifikat-stn-iso-10006-2004-sk


certifikat-stn-iso-10006-2004-encertifikat-10006

Súhlas podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – BAGELA BA 700/F

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top