Stavebná činnosť

Pri každej požiadavke klientov naša spoločnosť kladie dôraz na jej individuálne riešenie. Zabezpečujeme komplexné riešenia stavieb, počnúc projektom a končiac kolaudáciou, ale takisto ponúkame možnosť zabezpečenia aj čiastkových stavebných činností.
Pri realizácii našich zákaziek v maximálnej miere využívame vlastné stavebné stroje a mechanizáciu. V roku 2020 sme ponuku rozšírili o výrobu betónových a asfaltových zmesí pre vlastnú potrebu i na komerčný predaj zákazníkom.

V rámci stavebnej činnosti sa zameriavame najmä na tieto druhy stavebnej činnosti:

dopravné stavby:

 • cesty, komunikácie, chodníky, parkoviská
 • križovatky, mosty
 • spevnené plochy, športoviská, sadové úpravy
 • asfaltérske práce:
  • pokládka asfaltobetónu finišérmi,
  • výroba a pokládka liateho asfaltu,
  • výroba a pokládka recyklovaného asfaltu (BAGELA)

inžinierske stavby:

 • inžinierske siete – kanalizácie, vodovody, plynovody
 • priemyselné a poľnohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby

pozemné stavby:

 • objekty priemyselnej výroby
 • objekty pre obchodnú činnosť
 • haly (variabilné konštrukčné riešenia)
 • stavby občianskej vybavenosti
 • bytové domy, rodinné domy
 • rekonštrukcie historických objektov

Od roku 2008 sme zrealizovali viac ako 400 stavieb. Vybrané referencie nájdete tu.

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top