Referencia

Názov stavby: HOLIDAY INN Trnava – spevnené plochy a parkoviská

Obec: Trnava
Lokalita: Dolnopotočná ulica
Obdobie výstavby: 07/2010 – 09/2010
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top