Referencia

Názov stavby: OCEĽOVÁ HALA – SKLAD

Obec: Trnava
Lokalita: Modranská cesta
Obdobie výstavby: 8/2010 – 10/2010

Objekt: parkovisko, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vodovod, oceľová hala, rozvody NN, bleskozvod.

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top