Referencia

Názov stavby: Priestorové a funkčné usporiadanie južnej strany Námestia sv. Ignáca

Obec: Leopoldov
Lokalita: Námestie sv. Ignáca
Obdobie výstavby: 05/2011 - 08/2011
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top