Referencia

Názov stavby: Rekonštrukcia časti komunikácií, chodníky a sp. plochy vetva B

Obec: Krakovany
Lokalita: Veterná ulica
Obdobie výstavby: 08/2010 - 12/2010
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top