Adresa

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487
917 02 Trnava

Fakturačné údaje:
IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954

Obchodný register Okresného súdu Trnava.
Oddiel Sro, Vložka číslo:21753/T

Kontakt

Tel: +421 33 29 33 290
Fax: +421 33 29 33 291
Email: cstt@cstt.sk
Poloha GPS:

SV: 48°21´34,1″
VD: 17°34´15,7″


qrkod

Kontaktné osoby

Riaditeľ

Ing. Miroslav Marcian, PhD.
e-mail: marcian@cstt.sk

Obchodný riaditeľ

Ing. Igor Baďura
mobil: +421 915 841 200
e-mail: badura@cstt.sk

Vedúci oddelenia výroby

Ing. Jaroslav Lenghardt
mobil: +421 915 841 217
e-mail: lenghardt@cstt.sk

Vedúci oddelenia prípravy výroby

Ľudovít Kožuch
mobil: +421 915 841 205
e-mail: kozuch@cstt.sk

Vedúci výroby asfaltových zmesí

František Setnický
mobil: +421 915 573 334
e-mail: setnicky@cstt.sk

Vedúci oddelenia dopravy

Viliam Duda
mobil: +421 917 549 200
e-mail: duda@cstt.sk

Stavbyvedúci

Ing. Juraj Halmo
mobil: +421 917 301 200
e-mail: halmo@cstt.sk

Stavbyvedúci

Marián Kostolanský
mobil: +421 905 932 557
e-mail: kostolansky@cstt.sk

Stavbyvedúci

Rastislav Krajčovič
mobil: +421 918 446 200
e-mail: krajcovic@cstt.sk

Stavbyvedúci

Ivan Pašek
mobil: +421 917 434 037
e-mail: pasek@cstt.sk

Stavbyvedúci

Peter Jurenka
mobil: +421 917 303 200
e-mail: jurenka@cstt.sk

Manažér inžinierskych činností

Ing. Eva Baďurová
mobil: +421 917 647 245
e-mail: badurova@cstt.sk

Projektant

Ing. Hana Fraňová
mobil: +421 917 344 200
e-mail: franova@cstt.sk

Geodet

Ing. Katarína Nývltová
mobil: +421 917 342 200
e-mail: nyvltova@cstt.sk

Geodet

Ing. Viktor Ďuriš
mobil: +421 917 343 200
e-mail: duris@cstt.sk

Projektový manažér

Ing. Alexandra Marcianová
mobil: +421 905 982 377
e-mail: marcianova@cstt.sk

Samostatný ekonóm

Ing. Žaneta Vajdová
mobil: +421 917 914 200
e-mail: vajdova@cstt.sk

Samostatný ekonóm

Ing. Juraj Vajda
mobil: +421 918 360 200
e-mail: vajda@cstt.sk

Personálne
a mzdové oddelenie

Ing. Dana Stojková
mobil: +421 907 771 570
e-mail: stojkova@cstt.sk

Prípravár, rozpočtár

Ing. Naďa Glembová
mobil: +421 918 403 200
e-mail: glembova@cstt.sk

Referent dopravy

Stanislava Kozová
mobil: +421 918 366 200
e-mail: kozova@cstt.sk

Asistent riaditeľa

Ľubica Andrisová
mobil: +421 905 503 431
e-mail: andrisova@cstt.sk

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | Tel: 033 / 29 33 290 | Fax: 033 / 29 33 291 | Email: cstt@cstt.sk
Tvorba firemných webstránok: TLC
Top