11Nov

Akcelerácia rozvoja (zo štrukturálnych fondov EÚ)

Spoločnosť CS, s.r.o. informuje o realizácii projektu s finančnou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ: Akcelerácia rozvoja, trhového rastu a skvalitňovania ľudských zdrojov spoločnosti CS.

Viac
17Aug

Prezentačná akcia PROBST VM 203 a ďalších produktov značky

Dňa 11.08.2009 sa uskutočnila v priestoroch firmy CS, s.r.o. v Trnave prezentačná akcia PROBST VM 203 a ďalších produktov značky. Priebeh akcie: • 8:00–9:00 Sťahovanie kameniva systémom PROBST TAS uni … • 9:00–10:

Viac
02Jul

Geodetické hry 2009

Geodeti CSTT reprezentovali našu spoločnosť na GEODETICKÝCH HRÁCH 2009 vo Zvončíne a družstvo získalo víťazný putovný pohár.

Viac
22Jun

BUREAU VERITAS Certification

CSTT získalo certifikát kvality renomovanej spoločnosti BUERAU VERITAS Certification.

Viac
29Apr

Sponzoring

CSTT sa stalo sponzorom slovenskej amatérskej federácie silového trojboja: AWPC – Slovakia.

Viac