Inžinierska činnosť spoločnosti CS, s.r.o. zabezpečuje legislatívne požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom stavebnej realizácie projektov.

Pre našich klientov zabezpečujeme:

  • povolenia a rozhodnutia v rámci územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania,
  • cenové kalkulácie, rozpočty,
  • odborno – technické poradenstvo,
  • poradenstvo pre europrojekty,
  • komunikácia s orgánmi verejnej a štátnej správy