V roku 2020 sme rozšírili svoju činnosť o výrobu betónových a asfaltových zmesí najmodernejšími technológiami, pre vlastnú potrebu a na predaj zákazníkom so zabezpečením dopravy a čerpania. Výrobné stredisko sa nachádza 1 km od zjazdu zo severného obchvatu mesta Trnavy (I-51) na obec Zavar.

VÝROBA ASFALTOVÝCH ZMESÍ

Obaľovacia súprava asfaltových zmesí
MARINI BE TOWER 1500

 • patrí medzi najmodernejšie zariadenia vo svojej kategórii
 • kapacita miešačky asfaltovej zmesi 1500 kg
 • spĺňa požiadavky na komplexnú ochranu životného prostredia
 • výhodné umiestnenie zariadenia spĺňa požiadavky na dopravu asfaltových zmesí podľa TKP 6 Ministerstva dopravy a výstavby SR „Hutnené asfaltové zmesi“ pre väčšinu územia Trnavského, Nitrianskeho, Bratislavského a čiastočne Trenčianskeho kraja (viď mapa dosahu)

Vzhľadom na zodpovedný prístup našej spoločnosti k životnému prostrediu zvolená technológia produkcie asfaltových zmesí umožňuje využívať asfaltový recyklát ( R-mat).


VÝROBA BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Miešačka betónových zmesí - MOBY MIX 1500

 • spĺňa požiadavky na komplexnú ochranu životného prostredia
 • patrí medzi najmodernejšie zariadenia vo svojej kategórii
 • výrobná kapacita 45 m3/hod

Z našej ponuky

Ponuka certifikovaných asfaltových zmesí vyrábaných podľa platných noriem

 • Asfaltový betón
 • Asfaltový betón modifikovaný
 • Asfaltový koberec mastixový

Ponuka certifikovaných betónových zmesí vyrábaných podľa platných noriem

 • Transportbetón triedy C8/10 až C30/37
 • Cementová stabilizácia triedy CBGM 3/4 až CBGM 8/10
 • Cemento betónové kryty vozoviek triedy CBII, CBIII

V rámci poskytovania služieb zabezpečujeme

 • dopravu a čerpanie betónových zmesí
 • dopravu a pokládku asfaltových zmesí vlastnými finišérmi
 • predaj drveného kameňa a ťažených štrkopieskov aj pre maloodberateľov
 • uloženie stavebného odpadu

František Setnický

+421 915 573 334

Richard Krutek

+421 905 203 243