S rozvojom spoločnosti vznikla požiadavka aj na obchodnú činnosť.

Našou obchodnou činnosťou zabezpečujeme klientom najvýhodnejšiu cenovú ponuku komplexných stavebných diel, stavebných prác.
Tiež sa zaoberáme predajom stavebných materiálov ako sú dlažby, kamenivo, recyklované stavebné materiály, odvodňovacie systémy, betónové prefabrikáty a ďalšie stavebné materiály a výrobky.