Imac

Cesta od projektu ku kolaudácii.

Prioritou spoločnosti je prispôsobiť svoju činnosť požiadavkám a potrebám zákazníka.

Zabezpečujeme komplexné riešenia stavieb, počnúc projektom a končiac kolaudáciou, ale takisto ponúkame aj možnosť zabezpečenia čiastkových činností. Klientmi našej spoločnosti sú subjekty verejného, ale i súkromného sektora. Realizujeme taktiež projekty podporované z eurofondov a v tejto oblasti vieme poskytnúť odborno- technické poradenstvo.

Spoločnosť CS, s.r.o. vznikla v roku 2008

Počas svojho pôsobenia na trhu sa transformovala z malej stavebnej firmy na stredne veľkú spoločnosť pôsobiacu v regióne západného Slovenska, prioritne Trnavského kraja. Počas svojho pôsobenia sme zrealizovali stovky stavieb – dopravných, inžinierskych a pozemných.

Tím odborníkov

Zamestnávame tím vysokokvalifikovaných odborníkov.Neustále investujeme do ich vzdelávania a odborných školení s cieľom rozvíjania a zvyšovania ich kvalifikácie, kompetencie a environmentálneho povedomia.

Naša mechanizácia

Pre potreby realizácie vlastných zákaziek, ale i na prenájom, spoločnosť CS, s.r.o. disponuje vlastnou stavebnou a dopravnou technikou.

Dlhodobo stabilné postavenie

Za túto stabilitu vďačíme najmä dlhoročným skúsenostiam svojich zamestnancov a znalosti obchodno-stavebného prostredia v regióne svojho pôsobenia.

Výroba asfaltových a betónových zmesí

V roku 2020 sme ponuku rozšírili o výrobu betónových a asfaltových zmesí pre vlastnú potrebu i na komerčný predaj zákazníkom, so zabezečením dopravy a čerpania. V priestoroch výrobného strediska v Zavare sme uviedli do prevádzky zariadenie na zber a zhodnocovanie vybraných stavebných odpadov.

Viac

Politika IMS | ISO normy

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie kvalitných služieb. Jedným zo základných pilierov pri vykonávaní všetkých činností spoločnosti CS, s.r.o.je uplatňovanie politiky IMS integrovaného manažérskeho systému a medzinárodných ISO noriem.

Spoločnosť implementovala systém IMS v polovici roka 2008. Zavedenie vychádzalo z potreby byť certifikovaný dodávateľ pre obstarávateľov z verejného sektora a sprehľadnenia procesov vykonávaných v spoločnosti, rozdelenia a určenia právomocí a zodpovednosti zamestnancov, sprehľadnenia výroby a kontrolnej činnosti.

CS, s.r.o., Trnava má v súčasnosti zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) pre všetky svoje činnosti podľa normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a 10006:2017. V roku 2021 sme sa rozhodli zvýšiť úroveň nášho systému environmentálneho manažérstva a implementovali sme požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS.

Politika IMSCertifikáty
Používame cookies pre lepší online zážitok.

Na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie, zlepšenie chodu stránky a analyzovanie správania používateľov. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?