Pri každej požiadavke klientov naša spoločnosť kladie dôraz na jej individuálne riešenie. Zabezpečujeme komplexné riešenia stavieb, počnúc projektom a končiac kolaudáciou, ale takisto ponúkame možnosť zabezpečenia aj čiastkových stavebných činností.

Pri realizácii našich zákaziek v maximálnej miere využívame vlastné stavebné stroje a mechanizáciu. V roku 2020 sme ponuku rozšírili o výrobu betónových a asfaltových zmesí pre vlastnú potrebu i na komerčný predaj zákazníkom.

Od roku 2008 sme zrealizovali viac ako 1000 stavieb.

V rámci stavebnej činnosti sa zameriavame najmä na tieto druhy stavebnej činnosti

Dopravné stavby

 • cesty, komunikácie, chodníky, parkoviská
 • križovatky, mosty
 • spevnené plochy, športoviská, sadové úpravy

Asfaltérske práce

 • pokládka asfaltobetónu finišérmi,
 • výroba a pokládka liateho asfaltu,
 • výroba a pokládka recyklovaného asfaltu (BAGELA)

Inžinierske stavby

 • inžinierske siete: kanalizácie, vodovody, plynovody
 • priemyselné a poľnohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby

Pozemné stavby

 • objekty priemyselnej výroby
 • objekty pre obchodnú činnosť
 • haly (variabilné konštrukčné riešenia)
 • stavby občianskej vybavenosti
 • bytové domy, rodinné domy
 • rekonštrukcie historických objektov

Referencie