01Apr

Zvýšili sme úroveň environmentálneho manažérstva v spoločnosti – zavedenie EMAS

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie kvalitných služieb. Jedným zo základných pilierov pri vykonávaní všetkých činností spoločnosti CS je uplatňovanie politiky integrovaného manažérskeho systému (IMS)…

Viac
15Jan

Výrobné stredisko asfaltových a betónovyh zmesí v prevádzke!

Spoločnosť v zmysle „cesta od projektu ku kolaudácii“ má za cieľ zabezpečiť pre našich klientov ucelené služby, ktoré spĺňajú kvalitu, flexibilitu a plnenie platnej legislatívy vo vzťahu ku kvalite produktu, životnému prostrediu … a BOZP.

Viac
27Sep

Informácie o projekte Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí. – ukončenie

Spoločnosť CS, s.r.o. realizovala od 02/2018 do 08/2019 projekt s názvom Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí.

Viac
12Jun

Informácie o projekte Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí.

Spoločnosť CS, s.r.o. začala realizovať od 02/2018 do 10/2018 projekt s názvom Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí.

Viac
15Dec

PF 2018

Spokojné, láskou a porozumením naplnené Vianoce, do nového roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov … praje kolektív spoločnosti CS, s.r.o.

Viac