Informácie o projekte Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí. – ukončenie

Spoločnosť CS, s.r.o. realizovala od 02/2018 do 08/2019 projekt s názvom Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí.

Akcelerácia rozvoja (zo štrukturálnych fondov EÚ)

Spoločnosť CS, s.r.o. informuje o realizácii projektu s finančnou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ: Akcelerácia rozvoja, trhového rastu a skvalitňovania ľudských zdrojov spoločnosti CS.