Referencie

Projekčná činnosť
Automatický parkovací dom

Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava, Bikerproject s.r.o.

Prepojovací cyklochodník

Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii, úsek Cukrová - NSC ( Národné strelecké centrum) l. etapa PD, mesto Trnava

IBV Pekné pole Vll

IBV Pekné pole Vll, IESM s.r.o.

Premostenie potoka Parná

premostenie potoka Parná, časť Majdán, obec Horné Orešany

Horné Bašty ll

Obnova MK, Mesto Trnava

Rekonštrukcia Hollého ul.

rekonštrukcia Hollého ul. - mesto Lepoldov

Objekt občianskej vybavenosti SOFI

objekt občianskej vybavenosti SOFI Trnava, SOFI, s.r.o.

Mostné prepojenie Nitrianska - Železničná ulica

mostné prepojenie Nitrianska - Železničná ulica, Top Development, s.r.o.

Cyklotrasa

cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, premostenie cyklomostom cez Váh medzi katastrami Madunice a Koplotovce, Ing.arch. Peter Odnoga

Okružná križovatka SOFI ll

Okružná križovatka SOFI ll, SOFI, s.r.o.

Komplexný návrh dopraného riešenia

Komplexný návrh dopraného riešenia, Rybníková ulica, mesto Trnava

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

centrum excelentnosti 5-osového obrábania - oprava existujúcej komunikácie - časť ll.(DSP), STU, Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Bioplynová stanica

bioplynová stanica (DSP), Rupos

Trnavská náučná cyklotrasa

trnavská náučná cyklotrasa - časť Zvončín, Suchá nad Parnou, Šelpice (DSP), Občianske združenie TNC

Logisticko-dodávateľské centrum

logisticko-dodávateľské centrum Trnava - Sektor B3a, 1. časť, úprava trvalého dopravného značenia (DRS), Top Development

Areál Campus Bottova

spevnené plochy a parkoviská (RP), STU, MTF Trnava

Hotel HOLIDAY INN

Hotel HOLIDAY INN Trnava, SO 10 spevnené plochy a parkovisko (DSRS)

Používame cookies pre lepší online zážitok.

Na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie, zlepšenie chodu stránky a analyzovanie správania používateľov. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?