Zvýšili sme úroveň environmentálneho manažérstva v spoločnosti – zavedenie EMAS

Prvoradým cieľom našej spoločnosti je starostlivosť o zákazníka a poskytovanie kvalitných služieb. Jedným zo základných pilierov pri vykonávaní všetkých činností spoločnosti CS je uplatňovanie politiky integrovaného manažérskeho systému (IMS) a medzinárodných ISO noriem.
CS má súčasnosti zavedený integrovaný manažérsky systém pre všetky svoje činnosti podľa normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a 10006:2017.

V roku 2021 sme sa rozhodli zvýšiť úroveň nášho systému environmentálneho manažérstva a implementovali sme požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácii v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „EMAS“).

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

EMAS máme zavedený na nasledovné činnosti
– Realizácia výstavby, rekonštrukcie a údržby dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb.
– Výroba a predaj betónových a asfaltových zmesí.
– Zber a zhodnocovanie stavebných odpadov.

  • NACE kódy: 23.51, 23.99, 41.20, 42.11, 42.21, 38.11, 38.32

EMAS máme zavedený na nasledovné prevádzky

Centrála spoločnosti CS, s.r.o., Adresa: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
Stredisko CS, s.r.o. (Prevádzka Zavar), Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí, Adresa: Prílohy 455/1, 919 26 Zavar

POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE NA PREVÁDZKE
Obaľovacia súprava asfaltových zmesí – Marini Batch Mobile Plant type BE TOWER 1500
Miešačka betónových zmesí – MOBY MIX 1500
Stredisko CS, s.r.o. (Prevádzka Zavar), Zariadenie na zber ostatných odpadov v areáli výrobného strediska asfaltových a betónových zmesí, Adresa: Prílohy 455/1, 919 26 Zavar
Dočasné pracoviská: zariadenie staveniska a stavenisko

Používame cookies pre lepší online zážitok.

Na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie, zlepšenie chodu stránky a analyzovanie správania používateľov. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?